Blog

Nové skladové priestory spoločnosti Old Herold

Nové skladové priestory spoločnosti Old Herold

Dátum: 8. decembra 2020

Nové skladové priestory spoločnosti Old Herold, ktoré boli v júli 2020 uvedené do prevádzky, umožnili nielen navýšenie skladovej kapacity, ale i modernizáciu technického vybavenia v podobe jednotného informačného systému či ekologického prístupu.

Pretrvávajúce problémy s infraštruktúrou vo vnútri výrobného areálu, nevyhovujúca kapacita skladu či jeho zastaralé technické vybavenie z 80-tych rokov viedli k tomu, že sa spoločnosť v roku 2017 rozhodla postaviť nové skladové priestory riadené informačným systémom. Do prevádzky boli uvedené v júli 2020. Novovybudované priestory o rozlohe 2258 m2 pozostávajú zo skladovej haly, expedície a predajne so sociálnym zázemím a príslušnou infraštruktúrou. Stavbu tvorí železobetónový skelet, opláštený panelom z minerálnej vlny s presklenými plochami, rolovacími a sekčnými vrátami, pancierovou podlahou a nakladacími mostíkmi. Výbornú osvetlenosť priestorov denným svetlom zabezpečuje sendvičová strecha s veľkými svetlíkmi. Nakoľko nové skladové priestory stoja na mieste bývalého nevyužívaného podnikového kultúrneho domu, bola pred zahájením stavby prostredníctvom Slovenskej technickej univerzity realizovaná architektonická štúdia areálu.

Navýšenie skladovej kapacity

Navýšenie skladovej kapacity takmer o 50%, napojenie na podnikový informačný systém, modernizácia technického vybavenia či ekologický prístup sú len niektoré z benefitov nového skladového hospodárstva spoločnosti Old Herold. Skladový IS zabezpečuje efektivitu uskladnenia výrobkov a maximalizáciu využitia priestoru pri skladovaní paliet v regáloch až na 6 úrovniach. Ručné vyskladňovanie nahradilo používanie čítačiek EAN kódov. Okrem eliminácie chybovosti sa zabezpečuje zároveň aj informácia o pohybe výrobkov vrátane možnosti spätného vysledovania tovaru. Šetrnejšie a účelnejšie nakladanie expedovaného tovaru k zákazníkovi umožňujú 4 samostatné brány.

Inovácie a ekologický prístup

Spoločnosť pri svojich inováciách nezabúda ani na ekologický prístup. V rámci neho pristúpila ku kroku eliminácie používania stretch-ovej fólie pri skladaní kartónov na paletu. Stretch-ovú fóliu nahradila gélová lepiaca hmota. Tá stabilizuje naskladaný tovar v kartónoch na palete, ale zároveň umožní aj zloženie kartónov. Zavedenie fotovoltaických panelov a používanie vratných obalov u vybraných druhov liehovín je rovnako súčasťou zodpovedného správania k životnému prostrediu.

Spoločnosť OLD HEROLD sa tak vďaka neustálemu napredovaniu a inováciám postupne pretransformovala naprieč storočiami z malého hospodárskeho liehovaru až do súčasnej podoby stabilnej prosperujúcej spoločnosti trenčianskeho regiónu.