Old Herold

Naša súčasnosť

Old Herold - pečať

Je nám cťou prevziať funkciu vášho herolda. Sme pripravení sprevádzať vás všetkými vzácnymi okamihmi vo vašom živote a zároveň vám ponúknuť nápoje plné inšpirácie, zábavy, emócií či príjemných spomienok.

Liehovarníctvo má v Trenčíne a jeho okolí bohatú tradíciu, ktorá sa koncom 19. storočia pretransformovala do priemyselnej podoby. Príbeh spoločnosti OLD HEROLD sa píše od roku 1886. Postupne sa z malého hospodárskeho liehovaru vyvinula do súčasnej podoby prosperujúcej spoločnosti trenčianskeho regiónu. Dnes sídlime v priestoroch, ktoré v roku 1932 na pravej strane Váhu vybudoval náš historický predchodca, liehovar Kornhauser-Hertzka. Ako jednému z najstarších slovenských liehovarov sa nám na ceste naprieč storočiami podarilo zachovať tradíciu v kvalite a na týchto pevných základoch staviame svoju produkciu až doposiaľ. V našej ponuke tak okrem iného nájdete predovšetkým osvedčené značky vyrábané podľa pôvodných receptúr, či už sa jedná o známe vysoko kvalitné destiláty ako BOŠÁCKA SLIVOVICA alebo tradičné slovenské borovičky KONIFERUMJUNIPERUS /najstaršia slovenská značka borovičky s medzinárodnou ochranou/.

Sme nezameniteľní – našimi typicky slovenskými produktami dokazujeme, že sa vo svete nestratíme. Aj to, čo vyzerá starobylo môže byť moderné a môže mať sviežu trendovú tvár. Chceme, aby vám naše produkty nielen chutili, ale priniesli vám i zážitky, inšpiráciu, emócie či príjemné spomienky.

Sme spoľahlivým a korektným obchodným partnerom. Plne sa venujeme svojim klientom a spolupracovníkom s cieľom dosiahnuť obojstrannú spokojnosť v každej oblasti. Pritom nezabúdame na tradície, z ktorých sme vyšli a vysokou kvalitou našich produktov i naďalej ctíme liehovarnícke dedičstvo trenčianskeho kraja.

Vaša spoločnosť OLD HEROLD

Certifikáty

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky do pozície zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Silnou stránkou spoločnosti Old Herold je existencia systému riadenia kvality, čo si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch.

Spoločnosť Old Herold, s.r.o. má od roku 2007 vybudovaný integrovaný manažérsky systém. Získaním certifikácie sa zaviazala usmerňovať a riadiť organizáciu s ohľadom na kvalitu a zároveň v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť potravín. Správnosť zavedených riadiacich procesov prostredníctvom efektívneho riadenia systému potvrdili aj následné dozorné a recertifikačné audity vykonávané renomovanou certifikačnou autoritou. V súčasnosti náš systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti potravín spĺňa požiadavky noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 22000:2018..

Smerovanie a zámery spoločnosti sú deklarované v našej Politike kvality a bezpečnosti potravín.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 9001:2015
EN ISO 22000:2018
EN ISO 22000:2018
Pi s rozumom banner

Naša produkcia spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sa na potraviny vzťahujú. Veríme, že zvážite riziko, ktoré je spojené s mierou konzumácie alkoholu. Sú situácie, kedy nie je vhodné piť vôbec - napríklad pri šoférovaní, v tehotenstve alebo pri práci. Zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov znamená pitie pre potešenie, spoločensky a hlavne s rozumom.

logo - pi s rozumom