Old Herold

Naša súčasnosť

Old Herold - pečať

Je nám cťou prevziať funkciu vášho herolda a sme pripravení sprevádzať vás všetkými vzácnymi okamihmi vo vašom živote a zároveň vám ponúknuť nápoje plné inšpirácie, zábavy, emócie, príjemných spomienok.

Liehovarníctvo v Trenčíne a okolí má bohatú tradíciu, ktorá sa do priemyselnej formy transformovala začiatkom 19. storočia. Dnes sídlime v priestoroch, kam sa v roku 1932 presídlila spoločnosť Kornhauser-Hertzka. I dnes nájdete v našej ponuke osvedčené značky vyrábané podľa pôvodných receptúr – svetoznámu JUNIPERUS BOROVIČKU, ktorá je prvou registrovanou borovičkou na Slovensku s ochrannou známkou č. 119401 z 12.12.1936, či nemenej známu BOŠÁCKU SLIVOVICU z tunajšej produkcie.

Sme nezameniteľní – našimi typicky slovenskými produktami dokazujeme, že sa vo svete nestratíme, že to, čo vyzerá starobylo môže byť moderné a môže mať sviežu trendovú tvár. Chceme, aby vám naše produkty priniesli aj zážitky, inšpiráciu, emócie.

Sme spoľahlivým a korektným obchodným partnerom, ktorý sa plne venuje svojim klientom s cieľom dosiahnuť spokojnosť na každej strane a v každej oblasti. Pritom nezabúdame na tradície, z ktorých sme vyšli a vysokou kvalitou našich produktov sa cítime zaviazaní liehovarníckemu dedičstvu tunajšieho kraja.

Vaša spoločnosť OLD HEROLD

Certifikáty

Súčasné dynamicky rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Silnou stránkou firmy je existencia systému riadenia kvality, čo si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch.

Spoločnosť Old Herold, s.r.o. má vybudovaný integrovaný manažérsky systém od roku 2007. Získaním certifikácie sa spoločnosť zaviazala usmerňovať a riadiť organizáciu s ohľadom na kvalitu a zároveň v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť potravín. Správnosť zavedených riadiacich procesov prostredníctvom efektívneho riadenia systému potvrdili aj následné dozorné a recertifikačné audity vykonávané renomovanou certifikačnou autoritou. V súčasnosti náš systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti potravín spĺňa požiadavky noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 22000:2005.

Smerovanie a zámery spoločnosti sú deklarované v našej Politike kvality a bezpečnosti potravín.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 9001:2015
EN ISO 22000:2005
EN ISO 22000:2005
Pi s rozumom banner
logo - pi s rozumom

Naša produkcia spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sa na potraviny vzťahujú. Veríme, že zvážite riziko, ktoré je spojené s mierou konzumácie alkoholu. Sú situácie, kedy nie je vhodné piť vôbec - napríklad pri šoférovaní, v tehotenstve alebo pri práci. Zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov znamená pitie pre potešenie, spoločensky a hlavne s rozumom.

Spoločnosť Old Herold, s.r.o. je akcionárom spoločnosti Recyklogroup, a.s., ktorá ako organizácia zodpovedných výrobcov bude zabezpečovať vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z..

logo - Recyklogroup