Blog

Trenčianske likérky.

Trenčianske likérky.

Dátum: 21. júla 2021

Mesto Trenčín okrem textilného priemyslu preslávila v minulosti vo svete aj výroba borovičky, slivovice či likérov. Zažiť staré časy a zoznámiť sa s príbehom slávnych trenčianskych likérok je možné v rámci výstavy „Trenčianske likérky od roku 1886 po súčasnosť“, ktorá prebieha do 15. septembra na Trenčianskom hrade.

Rozvoj priemyslu v Trenčíne….

Prvé priemyselné podniky vznikali v Trenčíne koncom 19. storočia. Pre rast priemyslu bol dôležitý rozvoj infraštruktúry – najmä železnice po roku 1883, technický pokrok, zavedenie parných a neskôr aj výbušných motorov, ktoré postupne nahradili motory elektrické. V Trenčíne pôsobili v prvej polovici 20. storočia viaceré likérky.

Kornhauser & Herczka Nachfolger Korn-Spiritus, Malz- und Presshefe-Fabrik TRENCSÉN, 1886, „PRVÁ…“

V roku 1886 vznikol v Trenčíne hospodársky liehovar majiteľov Leopolda Kornhausera a Jakuba Herczku, ktorý stál neďaleko železničnej stanice na trati do Topoľčian. V  továrni produkovali lieh a kvasnice. Táto výroba znamenala začiatok priemyselnej éry v Trenčíne.

Prvá trenčianska borovičková a likérová továreň, účastinná spoločnosť, 1905, „NAJSLÁVNEJŠIA…“

Táto továreň sídlila v Trenčíne na Štefánikovej ulici oproti textilke Tiberghien. Okolo roku 1910 sa stala súčasťou tovární patriacich rodine Lederer /významná viedenská rodina vlastnila aj likérky v Budapešti a Gyori/. Majitelia tejto továrne boli mecenášmi známeho secesného maliara Gustava Klimta… Jej dlhoročným riaditeľom v Trenčíne bol Karol Ardó. Tu položili základ tradície pravej trenčianskej borovičky. Zo slovenských likérok sa pýšila najväčším exportom a to nielen v Európe ale aj do Ameriky. K najznámejším výrobkom patrili medicinálna borovička Juniperus, žalúdočné horké Millenium a Pravá stará slovenská slivovica.

Herbaria, 1903, „NAJKRAJŠÍ DIZAJN….“

Firmu Herbaria založil v roku 1903 v Považskej Bystrici Bartolomej Stiglitz. V roku 1918 ju majitelia presídlili do Trenčína na Štefánikovu cestu 32. V továrni vyrábali likéry, uhličité nápoje (sódu a malinovky) a zároveň to bol aj veľkoobchod s vínom. Firma bola známa výrobkami ako bylinný likér Tramp a Praded, prírodné víno Samos, slivovica, borovička a iné. Sklenené fľaše Herbaria s náročne vylisovaným skleneným zdobením boli krásne prepracované a dodnes ich vyhľadávajú mnohí zberatelia.

Prvá slovenská továreň na droždie, lieh a pokrmové masti, účastinná spoločnosť TRENČÍN, 1918, „NAJODBORNEJŠIA…“

Pod vedením Emila Picka /veľkopodnikateľ z Čáslavi/ zaznamenala táto továreň svoj najväčší rozvoj. Investície smerovali hlavne do výstavby novej továrne v mestskej časti Istebník. V roku 1932 tu vyrábali 1 600 ton kvasníc ročne, čo bolo najviac v celej ČSR. Následne sem premiestnili i výrobu likérov z Topoľčian pod značkou Old Herold. Na konci vojny vedenie továrne podporilo Slovenské národné povstanie. Po vojne bola zničená továreň zrekonštruovaná a viedli ju dovtedajší riaditeľ Jozef Tiso, Václav Stuchlík a Štefan Chrmo. Továreň sa venovala v nemalej miere aj propagácii svojej činnosti a výrobkov, o čom svedčia dochované materiály vrátane článkov v odborných časopisoch, kvalitné fotografie, ilustrované reklamy na sušené droždie či grafický návrh marketingovej komunikácie na stužený tuk Smetol od špičkového grafika Lea Heilbrunna…

Slovlik, prvá slovenská likérová továrňa, 1920, „NAJLEPŠIA REKLAMA…“

Prvú slovenskú továreň likérov Slovlik, účastinnú spoločnosť, založili v roku 1920 Trenčania Emil Ciho a Hugo Urbánek. Továreň mala veľmi pekné sídlo v centre mesta priamo pod hradnou skalou na Štefánikovej ulici. Súčasťou továrne bola vlastná ústredná pálenica na slivovicu, borovičku a iné ovocné šťavy a destiláty. Z ich výrobkov bola známa najmä borovička Koniferum, slivovica Prunellum, marhuľovica Marulla či žalúdočný likér Radium amare. Továreň sa na tú dobu mohla pochváliť dobrou reklamou v podobe rôznych fotografií či grafík, ktoré sa objavovali na fasádach budov, autobuse alebo kalendároch. Po druhej svetovej vojne továreň znárodnili. V roku 1969 prevzal jej názov národný podnik Slovlik, ktorý združoval osem závodov a v budovách pôvodnej továrne sídlilo až do roku 1990 podnikové riaditeľstvo.

Kellermannova likérka, potom Likvína, 1920

Jednu zo starých trenčianskych firiem na  výrobu a  predaj alkoholu mali bratia Kellermannovci. Sídlo firmy, výrobňa aj predajňa boli na Vajanského ulici, vedľa dnešného OD Prior. Počas druhej svetovej vojny v čase Slovenského štátu majetok firmy arizoval Július Gáťa. V tom čase bola firma známa už pod názvom Likvína ako továreň na liehové nápoje, likéry, rum a veľkoobchod s vínom. Likérka po druhej svetovej vojne zanikla, ale jej pôvodný majiteľ, Ervín Kellermann pôsobil naďalej v odbore a v rokoch 1979 – 1990 bol riaditeľom závodu 01 Slovlik.

Príbeh likériek po znárodnení, 1948

Už koncom 40-tych rokov 20. stor., po znárodnení, sa začali investície v národnom podniku. Zmodernizovalo sa zariadenie energetiky, kvasné kade v droždiarni, rozšírila sa výrobňa likérov. Do roku 1960 došlo k niekoľkým reorganizáciám. Závod bol nakrátko samostatný ako Kvasný priemysel, n. p., Trenčín (od 1. 1. 1953) s desiatimi pálenicami, a neskôr v združení Západoslovenské konzervárne a liehovary, n. p., Trenčín (od 1. 7. 1960). V roku 1964 ukončili výrobu stužených tukov a začali s výstavbou budovy „torule“ na výrobu kŕmnych kvasníc.

V znárodnenej továrni sa vystriedalo mnoho Trenčanov. K najznámejším odborníkom patril Václav Stuchlík. V rokoch 1945 až 1951 tu pracoval Alexander Dubček, v rokoch 1965 – 1975 zase spisovateľ Rudolf Dobiáš.

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa začala uvádzať na trh slávna trenčianska slivovica pod názvom Bošácka slivovica, so známym motívom sliviek previazaných červenou stuhou s ornamentom. V roku 1967 zaregistrovali trenčiansku borovičku Juniperus na Medzinárodnom úrade pre ochranu priemyselného vlastníctva v Ženeve pod číslom 46. V  období 1965 – 1975 zaviedli  výrobu sušeného droždia. Rozbehli výrobu torule (kŕmne kvasnice), zrekonštruovali plniace linky na liehoviny a obnovili výrobu borovičky Koniferum. Od 1. januára 1969 sa zmenil názov podniku na Slovlik, kvasný a konzervárenský priemysel, n. p., Trenčín. Trenčiansky závod s označením 01 fungoval až do októbra 1990, keď sa odčlenil od konzorcia a vznikol Old Herold Ferm, š. p., ktorý bol v roku 1991 privatizovaný.

Výstava venovaná histórii trenčianskeho liehovaru Old Herold

Návštevníci výstavy na trenčianskom hrade sa môžu oboznámiť nielen s príbehom starých likérok a ich svetoznámych výrobkov, ale zároveň i s osudmi výnimočných ľudí, ktorí v nich pôsobili a zanechali tak v nich svoju energiu. Pútavou súčasťou výstavy je i dobové vozidlo, ktorým sa mohla dostať slávna borovička Juniperus z Trenčína do okolitého sveta.

„Vznik a rozmach liehovarníckeho priemyslu v Trenčíne sa datuje do roku 1886. A práve do tohto obdobia pred 135 rokmi prenesú exponáty návštevníka výstavy. Bude si môcť prezrieť typický obchod a hostinec – teda miesta, kde sa s výrobkami trenčianskych likériek mohol stretnúť. Návštevníkov zaujmú dochované originálne obaly a etikety produktov likériek, ale aj pôvodné dokumenty a dobové reklamy. Viaceré expozície sú pripravené v spolupráci s Múzeom obchodu v Bratislave“, doplnila Natália Ambrosová zo spoločnosti OLD HEROLD.

Spoločnosť OLD HEROLD sa tak prostredníctvom svojich zbierok a výstavy na Trenčianskom hrade snaží zachovať historický odkaz a vrátiť príbehu trenčianskych likérok vážnosť, ktorú si zaslúži.

Aby ste si mohli pozrieť video, prosím, povoľte používanie marketingových cookies, alebo si toto video môžete pozrieť priamo na YouTube.