Blog

OVICA – pravý ovocný destilát – časť I.

OVICA – pravý ovocný destilát – časť I.

Dátum: 26. marca 2021

Jedine pravý ovocný destilát môže niesť v názve príponu “-ovica”. Chuť a vôňa zrelých sliviek, marhúľ a hrušiek sú základom príbehu, na ktorého konci je naša OVICA. Po ich zakvasení, destilácii a primeranom zrení vzniká ozajstný destilát. Čistý, jemný, bez prísad… tak, ako ho máte radi.

Destiláty overené časom…

Ovocinárstvo je v trenčianskom regióne zakorenené odnepamäti.  Kým tu mocní tvorili dejiny, ľudia v sadoch a na kopaniciach hľadali všestranné využitie úrody. Príchod benediktínov, ktorí poznali metódu destilácie, umožnil odkryť tekutú silu zakliatu v slivkách, hruškách či marhuliach. Naši predkovia vytvorili slávne „-ovice“, magický elixír, ktorý si starostlivo uchovávali pre výnimočné okamihy. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rozvíjali trenčianski majstri liehovarníci. Zdokonalili výrobu ušľachtilých ovocných destilátov do podoby, akú poznáme dnes. Spoločnosť OLD HEROLD sa hrdo hlási k tejto tradícii.

Ako sa vyrába pravý ovocný destilát?

Dodnes dodržiavame postup výroby, ktorý nám odovzdali predošlé generácie. Starostlivo vyberáme výlučne zrelé a zdravé ovocie, pretože jedine poctivý kvas je predpokladom úspechu. Nasleduje dvojstupňová destilácia. V druhom stupni získame jadro destilátu s vyváženou a harmonickou vôňou i chuťou. Doladíme kvalitnou zmäkčenou vodou a necháme primerane zrieť. Až týmto primeraným zrením získavajú ovocné destiláty svoju jemnosť, čaro a jedinečnosť.

Priestory súčasnej pálenice liehovaru Old Herold.
Páleničiarska tradícia na Slovensku

Tradícia pestovania a pálenia prekvaseného ovocia, ktorého výsledkom je pravý destilát označovaný s príponou ovica, má na Slovensku ako aj v mnohých iných susedných krajinách hlboké korene. Dokazuje to aj skutočnosť, že už v minulom storočí bolo v našich krajoch veľké množstvo páleníc. Začiatkom 60-tych rokov len v samotnom okrese Trenčín patrilo pod vtedajšie Západoslovenské konzervárne a liehovary, n.p. až 15 pestovateľských páleníc. Mnohé ďalšie sa nachádzali v okresoch Nitra a Topoľčany. Ako však uvádza vo svojej publikácii o Výrobe slivovice Václav Stuchlík /popredný mykológ a odborník v droždiarenskom a liehovarníckom obore v 30.-60. rokoch 20. storočia/, výroba destilátov v mnohých vtedajších „malých“ páleniciach bola veľmi často primitívna a závislá od skúseností alebo poznatkov daného jednotlivca, páleničiara. Rovnako zaostalé a nedostatočné bolo i technické zariadenie používané ku výrobe týchto destilátov.

Zdokonalenie výrobného procesu vs. rozvoj liehovarníckeho priemyslu v Trenčíne

„Na Slovensku sa vyrába veľa ušľachtilých pitných páleniek, ktoré sa vyznačujú charakteristickou vôňou a chuťou podľa druhu cukornatého ovocia, ktoré sa použilo na ich výrobu. Posudzované zo stanoviska kvasno-chemického, je výroba ponechávaná náhodnému priebehu, bez akejkoľvek snahy po usmernení takým spôsobom, aby získaný produkt bol v medziach možností vyrábaný vždy s dobrým výťažkom a vo výbornej akosti. Predpokladom pre vybudovanie a zmodernizovanie výrobného procesu je nielen praktická skúsenosť, nadobudnutá v niekoľkých výrobných obdobiach, ale zároveň aj možnosť sledovať a kontrolovať celú výrobu po stránke chemickej a biologickej.“, uvádza vo svojej publikácii Ing. Dr. Stuchlík, ktorý bol v 50.-tych rokoch jedným z riadiacich pracovníkov dnešnej spoločnosti Old Herold.

V súčasnosti u nás evidujeme okolo 200 registrovaných pestovateľských páleníc. Naozaj veľkých tuzemských tradičných výrobcov ovocných destilátov je však len niekoľko. K tým najväčším a najstarším, s bohatými skúsenosťami odskúšanými naprieč tromi storočiami, patrí trenčiansky liehovar Old Herold. Na slovenský trh prináša už niekoľko desaťročí okrem známych slovenských borovičiek KoniferumJuniperus i širokú radu produktov s označením pravý ovocný destilát OVICA ako slivovica, marhuľovica a hruškovica. V minulosti ku nim patrila i malinovica či jablkovica – známa ako kalvados. Niektorí pamätníci dokonca spomínajú, že súčasťou veľkého priemyselného areálu dnešnej továrne bol aj menší ovocný sad, ktorý však časom musel ustúpiť výstavbe nových prevádzkových budov.