Old Herold

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré sa do vášho počítača, mobilu alebo tabletu posielajú a ukladajú z webovej stránky, ktorú navštevujete. Tieto súbory sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webovej stránky používate. Ak webovú stránku navštívite opakovane, váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť webových stránok.

Ako súbory cookies používame?

Používaním našej webovej stránky (prevádzkovateľ webovej stránky: OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, tel.: +421 32 6563 211, e-mail: oldherold@oldherold.sk) súhlasíte s používaním tých súborov cookies, ktoré váš internetový prehliadač akceptuje na základe jeho nastavení. Naša webová stránka používa súbory cookies výlučne na účely zabezpečenia fungovania webstránky (tzv. Essential cookies) a základného merania jej návštevnosti, bez primeranej pravdepodobnosti použitia prostriedkov združenia alebo tretej strany na identifikáciu používateľa (t.j. bez praktickej možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnym fyzickým osobám), a teda používaním súborov cookies na našej webovej stránke nedochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Spolupráca s tretími stranami

Ani naša webová stránka nemôže fungovať bez prepojenia na iné webové služby. To má za následok aj potrebu prijatia súborov cookies od tretích strán. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Na našej webovej stránke využívame služby nasledovných tretích strán:

Google Analytics
Používame webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google (adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) pre analýzu správania sa používateľa na webovej stránke. Používateľ je hodnotený iba na základe cookies, žiadne ďalšie údaje sa nepoužívajú čím je zabezpečená anonymita používateľa.
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete v článku Zabezpečenie a ochrana osobných údajov, pričom na odmietnutie tohto cookie si môžete inštalovať softvérový doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Ako môžem súbory cookies spravovať a zakázať?

Súbory cookies si môže každý používateľ spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré zvyčajne nájdete na jeho oficiálnych stránkach a/alebo v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Nastavenie internetového prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že nebudete môcť používať niektoré základné funkcie webovej stránky. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými internetovými prehliadačmi sa dozviete:

Ako dlho si informácie ponechávame?

Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookies uložené vo vašom internetovom prehliadači závisí od typu súborov cookies ako aj od nastavenia vášho internetového prehliadača. Platnosť/funkčnosť súboru cookies je buď dočasná alebo trvalá. Platnosť dočasných súborov cookies (tzv. session cookies) vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu). Trvalé súbory cookies (tzv. persistent cookies) vrátane lokálne prístupných objektov (tzv. Flash cookies) zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania.